POSSE LÀM GÌ

 
 

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Xây dựng nội dung
Số hóa bài giảng
Thu âm lời thoại
Quay hình giảng viên
Đóng gói sản phẩm

DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG

Motion graphic

Animation

Explainer video

Sản phẩm truyền thông

TVC doanh nghiệp

 

DỊCH VỤ SẢN PHẨM SỐ

Digital product
Lotties file
Template design
Icon Animation
Sticker

ĐỘI NGŨ POSSE

Huy Hoàng
Motion Leader

Hiếu Mai
Founder - Director

Minh Thu
Visual Designer